کانون ارزیابی شایستگی ها

گرت مملکت باید آراسته / مده کار معظم به نوخاسته

به خردان مفرمای کار درشت / که سندان نشاید شکستن به مشت

نخواهی که ضایع شود روزگار /  به ناکار دیده مفرمای کار

سعدی علیه الرحمة

نخستین و مهمترین گام در مدیریت منابع انسانی و توسعه عملکرد سازمان، ارزیابی افرادی است که در سازمان به فعالیت مشغول هستند. به عبارت دیگر باید شایستگی های افراد و مسیر توسعه ای آن ها مشخص شود تا در انجام وظایف، پذیرش مسئولیت ها و تحقق برنامه های سازمان مثمر ثمر واقع شوند.

مهم ترین ابزار موثر در شناخت شایستگی های افراد که در عین حال رویکرد توسعه ای دارد، کانون ارزیابی است که شایستگی های فرد را در شرایطی مشابه شرایط محیط کاری ارزیابی می کند. علاوه بر این، ارزیابی شایستگی ها در مدلی از شایستگی ها صورت می گیرد که به سازمان در اثربخش نمودن فعالیت هایش کمک می کند.

با توجه به سابقه کم استفاده از کانون ارزیابی در ایران و نیز با توجه به اهمیت آن در انتخاب و به کارگیری صحیح مدیران و کارشناسان و نیز موفقیت کسب و کارها، توکا اقدام به پیاده سازی این رویکرد در سازمان های مرتبط با خود کرده است.

.

فعالیت‌های مرتبط با کانون ارزیابی شایستگی ها در توکا، در چهار زمینه متمرکز شده ‌است:

  • پیاده سازی رویکرد کانون ارزیابی در فرآیند استخدامی سازمان ها
  • تدوین مدل های شایستگی مدیران و کارشناسان سازمان
  •  ارزیابی شایستگی های مدیران و کارشناسان سازمان با رویکرد کانون ارزیابی
  • تدوین برنامه های توسعه ای مدیران و کارشناسان در زمینه های مختلف و پایش اجرای آن (Mentoring)

.

اطلاعات بیشتر

به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌های مرتبط با کانون ارزیابی شایستگی ها در توکا و مزایای پیاده سازی آن در سازمان شما، اطلاعات تماس خود را برای ما ارسال نمایید.

مراکز آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی با MBTI و کاربردهای آن در توسعه مسیر شغلی (ثبت نام).

 

کارگاه های آموزشی آشنایی با MBTI و کاربردهای آن در زمینه های گوناگون (پیش ثبت نام)


Copyright © 2011 TUKA. All rights reserved.